Patele

Išćašenje ivera (Luxatio patellae)

Kao i svi psi malih pasmina, i kavaliri mogu imati problema sa patelama.

Luksacija patele je također poznata i kao "iščašenje ivera" ili dislokacija čašice koljena. Patela (čašica koljena) je mala kost koja leži u udubljenju u donjem dijelu bedrene kosti (femur). Kada pas savine koljenski zglob patela se pomiče unutar samog udubljenja. Ukoliko je udubljenje preplitko patela može skliznuti i ispasti iz udubljenja i pas neće moći savinuti nogu. U nekim slučajevima patela se može vratiti u prvobitnu poziciju ručnim namještanjem, a nekad se i sama od sebe vrati u pravi položaj no dislokacija će se nastaviti ponavljati.

Nekada je to toliko izraženo tako da noga postaje potpuno beskorisna i pas hoda samo na 3 noge. Ukoliko išćašenje pogađa dvije noge pas će biti invalid. Kirurška operacija može poboljšati stanje i u potpunosti riješiti problem.

Štenad koja pati od ovog poremećaja pokazat će znakove do dobi od 6 mjeseci starosti, no išćašenje se može razviti i u kasnijoj dobi. Bilo koja pasmina može patiti od išćašenja no ipak je češća kod manjih pasmina pasa.

Sklonost ka išćašenju ivera je nasljedna. Pse koji imaju dislociran iver ne bi se smjelo koristiti u daljnjem uzgoju.