Kavaliri u umjetnosti kroz stoljeća - tricolour

"U drugoj dijelu pogledati ćemo slike trikolora kroz nekoliko stoljeća. Najstarija koju smo uspjeli pronaći datira iz kasnog 16. stoljeća, slikara Bassano Leandro da Pontea. Na njegovoj slici Posljednje večere prikazan je i mali crno bijeli španijel. Ne postoje nikakvi dokazi da su postojali mali španijeli u Izraelu u Isusovo doba, ali kao i kod većine talijanskih renesansnih umjetnika, točan vizualni prikaz nikada nije bio prioritet. Čak i sama arhitektura prostorije sa dva velika stupa više podsjeća na talijansku sobu iz tog razdoblja nego na prostoriju u Izraelu. Vjeruje se da mali španijeli potječu iz Kine i Bliskog Istoka te da su ih u Italiju donijeli trgovci te da ih je u Italiji na kraju 16. stoljeća bio veći broj. Donosimo sliku kao i detalj sa prikazom malog španijela."

 

 

 

Detalji sa dvije slike sa kraja 17. stoljeća:

 

Detalji sa tri slika iz druge polovice 19. stoljeća:

Prva je nastala 1853., druga 1864. a treća, na kojoj je naslikan mali španijel koji se ne razlikuje previše od današnjih kavalira, je iz 1885.

 

Na kraju je slika trikolora iz 1910. godine. 

U mnogim knjigama nalazimo kako je u to vrijeme 'kavalirski' tip malog španijela sa dužim nosom gotovo izumro, te da preteže kratkonosi tip 'King Clarlesa'. Ova nam slika zorno pokazuje da su se i u ovo vrijeme nalazili i dugonosi tipovi španijela.

 

 

 Tina i Dennis Homes,   http://www.thecavalierclub.co.uk/start.html  Cavaliers as Companions, February 2011